ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

สปริงดึง

สปริงดึง

ขนาดเส้นลวดตั้งแต่ 0.10 – 4.00 มม.

สปริงดึงเป็นสปริงเกลียวที่มีขดลวดติดกันและจะยืดตัวเมื่อมีแรงดึง
เมื่อทำการเปรียบเทียบกับสปริงขด
สปริงดึงจำเป็นต้องเพิ่มการพิจารณาเกี่ยวกับความแตกต่างกันของตะขอ แรงดึงเริ่มต้น
ความโค้งงอของตะขอ และข้อกำหนดสำหรับการนำชิ้นงานไปประกอบ

ขอใบ