ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

คำศัพท์


อภิธานศัพท์คำศัพท์ของฤดูใบไม้ผลิ

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W X Y Z


A

จำนวนรอบใช้งาน (Na) – จำนวนรอบอิสระที่ผันแปรภายใต้แรง

โลหะผสม – โลหะที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกัน

เพลาในเครื่องม้วนสปริง – แกนที่อยู่ในเครื่องม้วนสปริงซึ่งเป็นตัวขึ้นรูปลวดให้เป็นสปริง *.

B

การอบ – การอบสปริงเพื่อกำจัดไฮโดรเจนออกไป

ทองเหลือง – โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก

สำริ – โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงและดีบุกเป็นหลัก

การยุบตัวลงด้านข้าง – การโค้งงอ หรือ การยุบตัวด้านข้างของสปริงขดขณะถูกกด ซึ่งเกี่ยวกับอัตราส่วนของความสูงอิสระและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยในสปริงขด

D

การยุบตัวของปริง (d)

การแทนที่ของปลายหรือแขนของสปริงเมื่อถูกกระทำด้วยแรงภายนอก
(P).

E

ขีดจำกัดของความยืดหยุ่ – ความเค้นสูงสุดที่สปริงสามารถอยู่ได้โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของสปริง

พิกัดความทนทาน – ความเค้นสูงสุดที่สามารถใช้สปริงต่อได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

F

ความล้าล้มเหลว – เมื่อสปริงยุบตัวอย่างต่อเนื่อง โลหะเริ่มล้าและเสียหาย อาจเนื่องจากระดับความเค้นต่ำกว่าขีดจำกัดความยืดห

จำนวนของความเค้นสูงสุดที่ทนได้ (ก่อนแตก) – จำนวนรอบการยุบตัวของสปริงที่ทำให้สปริงเกิดความเสียหายจากความเค้นที่กำหนดไว้

กำลังของความล้า – ความเค้นที่ทำให้สปริงเกิดความเสียหายจากจำนวนการยุบตัวที่กำหนดไว้

แรง(P) – กำลังที่ใช้กดที่ทำให้สปริงเกิดการยุบตัว (F) นิยมเรียกค่าโหลด

มุมอิสระ – มุมของสปริงทอร์ชั่นขณะที่ไม่มีการโหลด

ความสูงอิสระ (Hf) – ความสูงรวมของสปริงขดขณะไม่มีการโหลด

ความยาวอิสระ (Lf) – ความยาวรวมของขดลวดขณะไม่มีการโหลด

ความถี่ – จำนวนรอบต่อนาทีที่สปริงจะสั่นได้อย่างอิสระเมื่อได้รับการกระตุ้

G

เกจ – อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการวัดความหนาหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุดิบสำหรับงานที่ไม่มีตัวชี้วัดของการ

ระดับ (เรท) (k) – การเปลี่ยนแปลงของแรงต่อระยะการยุบตัวที่เพิ่มขึ้น เช่น กรัมต่อมิลลิเมตร นิวตันต่อมิลลิเมตร กรัม-มิลลิเมตรต่อองศา

H

การเซ็ทแบบร้อน – การกดสปริงในฟิกเจอร์ที่อุณหภูมิสูงเพื่อลดการสูญเสียแรงที่อุณหภูมิขณะใช้งาน

สปริงทรงก้นหอย – สปริงที่มีรูปร่างเป็นเกลียวหรือทรงกระบอก เช่นเดียวกับ สปริงกด สปริงดึง หรือสปริงทอร์ชั่น

การเปราะ – โลหะที่มีคาร์บอนสูงและมีความแข็งแรงสูงซึ่งมีความแข็งมากกว่า Rockwell C35 จะเปราะง่ายซึ่งเกิดจากการดูดซืมไฮโดรเจนขณะทำความสะอาดหรือชุบผิวด้วยไฟฟ้า การชุบสังกะสีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปราะในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงที่ใช้ในการผลิตสปริง

ไม่มีกระบวนการทำความสะอาดและกระบวนการชุบสังกะสีไฟฟ้าที่แน่นอน ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาความเปราะที่เกิดขึ้น แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันคือการอบความร้อนชิ้นงานภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการชุบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 190 ถึง 205 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเปราะของชิ้นงาน

คุณสมบัติที่ต่างกันของสปริงตามปริมาณโหลดที่ใส่ – ความแตกต่างของแรงที่ทำให้สปริงยุบตัว เมื่อมีการโหลดหรือไม่โหลดสปริง

I

ความตึงเครียดเริ่มต้น (Pi)ปริมาณของแรงที่ใช้ในการแยกแต่ละขดลวดของสปริงดึง โดยจะเป็นแรงที่ทำให้สปริงดึงเริ่มยืดตัว

L

โหลด (แรงกด) (P) – กำลังที่ใช้กดที่ทำให้สปริงเกิดการยุบตัว (F)

M

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด (D) – ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่วัดจากด้านนอกของสปริงลบด้วยขนาดของเส้นลวด

โมดูลในการตัดหรือการบิด (G) – ค่าสัมประสิทธิ์ของความแข็งสำหรับสปริงดึงและสปริงกด

โมดูลในการดึงหรือการดัด (E) – ค่าสัมประสิทธิ์ของความแข็งสำหรับสปริงทอร์ชั่นหรือแฟลตสปริง

P

การสร้างฟิล์มที่ผิวโลหะ – การจุ่มชิ้นงานลงในกรดอ่อนซึ่งจะใช้กับสแตนเลส เพื่อล้างสิ่งสกปรกและต้านทานการกัดกร่อน

การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร – ความแตกต่างของความยาวสปริงที่มีค่าความเค้นมากๆ เมื่อมีการถ่ายแรง

ระยะพิทซ์ (p) – ระยะห่างจากศูนย์กลางของเส้นลวดของขดลวดที่อยู่ติดกัน

พรีเซ็ท – กระบวนการกดสปริงขดโดยกดให้ขดลวดติดกันทั้งหมด เมื่อสปริงมีความยาวมากกว่าความยาวที่ต้องการ หรือเพื่อต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสปริง

วงเงินตามสัดส่วน – แรงสูงสุดขณะที่ความเครียดหรือการเปลี่ยนรูปเป็นสัดส่วนโดยตรงของความเค้น ขณะค่าชดเชยเป็นศูนย์

R

เรท (k) (Gradient) – การเปลี่ยนแปลงของแรงต่อระยะการยุบตัวที่เพิ่มขึ้น เช่น กรัมต่อมิลลิเมตร นิวตันต่อมิลลิเมตร กรัม-มิลลิเมตรต่อองศา

ความเค้นตกค้าง – ความเค้นภายในสปริงซึ่งเกิดจากการทำเกลียว การกดเพื่อลดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของสปริง การยิงทราย ความเย็น หรือเกิดจากการอบความร้อน

ความยืดหยุ่น – ความสามารถในการยืดหยุ่นของวัสดุเพื่อตอบสนองต่อรูปร่างเดิมภายหลัง

S

การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของสปริง – การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสปริงมีความเค้นเกินขีดจำกัดของความยืดหยุ่นของวัสดุ

ัตราส่วนของความสูงอิสระและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยในสปริงขด – อัตราส่วนระหว่างความยาวอิสระ (Hf) ต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด (D) ถ้าค่าที่ได้มากกว่า 4 อาจทำให้สปริงขดเกิดการงอซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนการยุบตัวของสปริงด

ความสูงโซลิด (Hs) – ความยาวของสปริงขด เมื่อถูกกดให้ขดลวดทั้งหมดติดกัน

ค่าสัมประสิทธิ์ของสปริง – ัตราส่วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด (D) ต่อขนาดของเส้นลวด (d) ค่าที่ดีควรอยู่ระหว่าง 7-14

ความเครียด – การเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงานโดยความเค้น เมื่อเทียบกับรูปร่างชิ้นงานเดิม

ความเค้น – แรงต่อหน่วยพื้นที่ที่กระทำ

การคลายความเค้น – ระบวนการทำความร้อนให้สปริงและคงไว้ที่อุณหภูมิต่ำที่เหมาะสม และตามด้วยการระบายความร้อนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อลดความเครียดที่อยู่ในขดหรือเกลียวของสปริง โดยจะเย็นลงอย่างช้าๆ เพื่อลดการพัฒนาของความเครียดใหม่

T

การอบให้คงรูป – การให้ความร้อนสำหรับเหล็กชุบแข็งหรือเหล็กปกติ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูป และปล่อยให้ระบายความร้อน เพื่อลดความเปราะและความเครียดภายในเหล็ก

ความแข็งแรงต่อการดึง -แรงสูงสุดที่ทำให้วัตถุดิบยังคงสภาพอยู่ ซึ่งมีค่าเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัด

แรงบิด (ณ ขณะนั้น) – แรงบิดในสปริงทอร์ชั่นซึ่งมีแนวการหมุน เท่ากับแรงคูณด้วยระยะห่างจากแนวตั้งฉากกับแกนของตัวสปริง

จำนวนรอบทั้งหมด (Nt) – จำนวนรอบที่ใช้งานรวมกับจำนวนรอบส่วนหัวท้ายที่ไม่มีการใช้

W

ปัจจัยการแก้ไขของ – ปัจจัยสำหรับแก้ไขความเครียดในสปริงขดที่มีผลกระทบต่อความโค้งและการตัด

Y

จุดล้าตัว – จุดความเค้นที่ทำให้เกิดการยืดตัวไปสู่ความยาวเดิมของสปริง