ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับ JW

เรามี ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานในธุรกิจการผลิตสปริง ครอบครัวของเราก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปี 1885 ปัจจุบันบริษัท จอห์นไวล์ กรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 และได้มีการขยายตัวในช่วง 30 ปี รวมถึงการก่อตั้งในพูดง เซี่ยงไฮ้, จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และเพิ่มการผลิตในสิงคโปร์ การขยายตัวของธุรกิจในขณะนี้ทำให้สามารถรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์
อ่านต่อ….

เรามี ค่านิยมหลัก และความปรารถนาที่จะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของเราผ่านการศึกษา ค่านิยมหลักของเราคือ ความท้าทายตัวเอง เคารพในทุกวัฒนธรรม ความเป็นเลิศ ความทุ่มเทและความยั่งยืน
อ่านต่อ….

การสนับสนุนของเราสู่ชุมชนท้องถิ่นและระดับโลก เริ่มด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานภายในบริษัท การบริจาคเพื่อการกุศลท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของเราในการดูแลกิจการหน่วยงานที่รั บผิดชอบต่อสังคม bodies. เรายึดมั่นในข้อตกลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งสนับสนุนและดำเนินการภายใต้กรอบของการเสริมสร้างค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และการต่อต้านการทุจริตในธุรกิจ

การสนับสนุนของเราด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีจริยธรรมของผู้ขาย (Sedex) ทำให้เราตั้งใจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน
อ่านต่อ….