ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

ค่านิยมหลัก

คำจำกัดความ คือ CREEDS
C Challenging ความท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถจัดหานวัตกรรมใหม่ๆ
R Respect ความเคารพที่มอบให้กับทุกคนและทุกวัฒนธรรมที่ได้ร่วมงานกับเรา
E Ethical การติดต่อทางธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมตลอดเวลาและในทุกระดับภายในองค์กรของเรา
E Excellence ความเป็นเลิศเป็นความคาดหวังในทุกสิ่งที่เราทำ
D Dedicated ความทุ่มเทของพนักงานคือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า
S Sustainability การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ทั้งในส่วนของบริษัท และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในค่านิยมของเรา เราได้มีการลงนามและเป็นสมาชิกของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีจริยธรรมของผู้ขาย