ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

ผลิตภัณฑ์

การออกแบบและการผลิตสปริงเป็นวิศวะกรรมที่ต้องใช้ประสบการณ์ด้านการสังเกต
รวมไปถึงองค์ประกอบทางศิลปะในการใช้แผนภูมิตาราง
และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีชุดการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยลดความซับซ้อน

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด –
ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป –
ที่มีต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการออกแบบเสียง คุณลักษณะของวัตถุดิบ
และการประหยัดต่อขนาดการผลิต
เช่นเดียวกับความรู้ที่กว้างขวางในความสามารถของเครื่องจักรที่ทันสมัย

ความสามารถในการผลิต

เครื่องจักรของเราสามารถผลิตสปริงที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ การขดสปริงอย่างง่ายด้วย 2
แกน ไปจนกระทั่งการผลิตโลหะดัดขึ้นรูปที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC ที่มี 13 แกน

เราสามารถผลิตสปริงจากเส้นลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 0.05 มม. ถึง 5.00 มม.

เครื่องม้วนสปริงขด
ขนาดเส้นลวดตั้งแต่ 0.05 – 5.00 มม.

เครื่องม้วนสปริงดึง และเครื่องขึ้นรูปสปริงทอร์ชั่น
ขนาดเส้นลวดตั้งแต่ 0.10 – 4.00 มม.

Compression Springs
Wire size Ø 0.05mm to Ø5.00mm

Extension Springs
Wire size Ø 0.10mm to 4.00mm

Flat Springs

Torsion Springs
Wire size Ø 0.10mm to 4.00mm

Wire Forms
Wire size Ø 0.10mm to 4.00mm