ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

ลวดดัดขึ้นรูป

ลวดดัดขึ้นรูป

ขนาดเส้นลวดตั้งแต่ 0.10 – 4.00 มม.

โลหะดัดขึ้นรูปเป็นสปริงรูปแบบอื่น ๆ
หรือการขึ้นรูปเส้นลวดที่ไม่มีลักษณะรูปร่างตรงกับคำอธิบายของสปริงที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้
โดยมีความแตกต่าง คือมีส่วนตรงของเส้นลวด
เพื่อให้มีรูปร่างที่ซับซ้อนสามมิติที่ทำหน้าที่เป็นคลิป อุปกรณ์การจัดเก็บ และการรองรับ

ขอใบ