ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

สปริงทอร์ชั่น

สปริงทอร์ชั่น

ขนาดเส้นลวดตั้งแต่ 0.10 – 4.00 มม.

สปริงทอร์ชั่นเป็นสปริงเกลียวที่จะเกิดแรงบิดเมื่อมีการหักเหและการบิดของสปริง
เส้นผ่าศูนย์กลางของสปริงทอร์ชั่นจะลดขนาดลงเมื่อมีการบิดของสปริง
และควรมีความเหมาะสมกับแกนที่ใช้งานด้วย

หลังจากที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษแล้ว
ควรออกแบบให้สปริงทอร์ชั่นคลายตัวจากตำแหน่งอิสระ

ขอใบ