ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

แฟลตสปริง

แฟลตสปริง

แฟลตสปริงที่มีหน้าตัดบางมักจะทำจากวัสดุที่ถูกตัดแบ่ง และบางครั้งจะใช้เส้นลวดแบน

แฟลตสปริงมักจะใช้กับชิ้นงานที่มีข้อจำกัดของพื้นที่การทำงานในสวิทช์และรีเลย์ที่มีพื้นที่โค้
ง และมีขนาดเล็ก

ขอใบ