ความชื่นชอบในการแก้ปัญหา

สปริงทอร์ชั่นแบบเกลียว

สปริงทอร์ชั่นแบบเกลียว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวดตั้งแต่ 0.10 มม. ถึง 4.00 มม.

สปริงเกลียวมีลักษณะที่ต้องการให้ขดลวดไม่สัมผัสกันระหว่างการทำงาน สปริงมีลักษณะแบน และปกติจะมีช่องว่างระหว่างขดลวด สปริงเกลียวลักษณะนี้โดยปกติจะใช้งานในพื้นที่ที่มีแนวแกนจำกัด และมีจำนวนแรงบิดมากที่จำเป็นสำหรับการหมุนแบบน้อยๆ

สปริงทอร์ชั่นแบบเกลียวโดยทั่วไปจะทำด้วยวัสดุที่มีลักษณะแบนและขอบกลมมน จุดที่ความเครียดสูงสุดของสปริงชนิดนี้คือขอบด้านนอกของวัสดุที่มีลักษณะแบน วัสดุที่มีขอบกลมหรือวัสดุที่รีดให้แบนจากลวดกลมจะสามารถผลิตสปริงที่มีคุณภาพสูงสุด

สปริงทอร์ชั่นแบบเกลียวใช้ขับเคลื่อนแรงได้ (แรงบิด) ในการเคลื่อนไหวแบบหมุนและมีการหมุนแบบปกติที่น้อยกว่า 360 องศา แรงบิดที่ใช้ได้ต่อรอบเป็นแบบเชิงเส้นที่ 360 องศาแรก ถ้าสปริงหมุนเกินกว่าหนึ่งรอบ ขดลวดมักจะ “ปิด” หรือไปสัมผัสกับส่วนอื่น ซึ่งทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างขดลวด เป็นสาเหตุในการอ่านค่าแรง

รวมถึงแฮร์สปริง, สปริงบรัช, สปริงมอเตอร์ สปริงพาวเวอร์ หรือ สปริงนาฬิกา, สปริงแรงคงที่ และสปริงทอร์ชั่นแบบเกลียว และถูกใช้เหมือนกับสปริงบรัชในดีซีมอเตอร์, anti-backslash springs, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สปริงสำหรับเครื่องชั่ง และชุดดึงกลับที่สามารถล๊อกได้ในเข็มขัดนิรภัย

ขอใบ